SANDRA PASTOR

SANDRA PASTOR s’ha format en hip hop, dansa africana i iniciació al contemporani.

 

Ha estat component del grup de hip hop “Supafly Ladies” durant 3 anys.

 

A més, ha estat component de la companyia “Nouvas” dirigida per Kiko López durant 5 anys.